กลับหน้าแรก

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาว อัตรแลกเปลี่ยนเงินลาวปัจจุบันขึ้น ลง อยู่ที่250กีบ 1บาทจะแลกได้250กีบ เงินลาวหรือเงินกีบได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของลาวเริ่มดีขึ้น ตลอดจนคนลาวนิยมหันมาใช้และรณรงค์เงินกีบกันมากขึ้น ชมรูปเงินกีบ

เงินกีบมีแบบ 500 ,1,000,2,000,5,000,10,000,20,000 และ50 ,000 กีบ ในเงินกีบมีรูปท่านผู้นำประเทศไกรสร คลิ๊ก ทั้งสิ้น ที่ไม่มีรูปท่านไกรสรจะมีแบงค์500 , 1 ,000

การเดินทางไปหลวงพระบาง 400 จากหนองคาย ผ่านเมืองอะไรบ้าง คลิ๊กไปที่......

ออกจากเวียงจันทน์ ที่บ้านโท่งโป่ง
เมืองสีโคตรตะบอง
บ้านหนองแต่ง
บ้านนาเล่ง
บ้านใหญ่
เมืองนาทรายทอง
บ้านหนองบึก
บ้านสีเกิด
บ้านผางแห้ง
บ้านดงหลวง
บ้านนาทรายใต้
บ้านนาทรายกลาง
บ้านนาทรายเหนือ
บ้านหัวช้าง
บ้านหัวขัว
บ้านหนองคันถู
บ้านวิไลใต้
บ้านวิไลเหนือ
เมืองสีสัตนาต
บ้านสองขัวกลางแสน
บ้านแจ้งสว่าง
บ้านห้วยน้ำเย็น
บ้านสงเปือย
บ้านโพนคำ
บ้านนาข่า
บ้านโพนม่วง
บ้านบัว
บ้านหนองสะ
เมืองโพนโฮง
บ้านนาดี
บ้านสิวิไล
บ้านใหม่
บ้านใหม่
บ้านโพนไซ
บ้านเตาถ่าน
บ้านหลัก 52
บ้านโพนคำเหนือ
บ้านโรงเลื่อย
ด่านเก็บเงิน (มีสะพานชื่อน้ำพะนาย)
บ้านนาบอน
บ้านวังมน
บ้านโพนเงิน
บ้านน้ำแจ้ง
บ้านโพสิใต้
บ้านน้ำลม
บ้านโพนโรง
บ้านนาโพเหนือ
บ้านโพนหอ
บ้านนาก่ำ
บ้านโพนสิเหนือ
พักเข้าห้องน้ำ
เริ่มขึ้นเขา
เมืองหินเหิบ
บ้านห้วยสิเลิด
บ้านหินเหิบใต้
บ้านป่องซอง
บ้านหินติด
บ้านปากวัง
บ้านห้วยดอกไม้
บ้านเตาถ่าน
บ้านโพนทองเหนือ
บ้านวังกี
บ้านน้ำปัด
บ้านสมสนุก
บ้านสิวิไล
ด่านเก็บเงิน
เมืองวังเวียง
บ้านห้วยปาน้อย
บ้านท่าเรือ
บ้านห้วยหม้อ
บ้านวังเรือ
บ้านห้วยงาม
บ้านโพชัย
บ้านผาตั้ง
บ้านผาฮอม
บ้านสมสะหวาด
เมืองกาสี
บ้านหนองคำ
บ้านบอมผก
บ้านผาช้าง
บ้านโพนแบ่ง
บ้านเจียง
บ้านเวียงทอง
บ้านเวียงกำ
บ้านโพนต้น
บ้านนาแต่น
บ้านพูกำ
บ้านนาซู
บ้านผาแดดต้อง
บ้านโพนงาม
บ้านกิ๋วชมพู
บ้านโพนสีดา
บ้านหัวเมือง
บ้านผาเจ้า
บ้านน้ำแก่น
บ้านหินโหง่น
เมืองพูคูณ
บ้านเวียงกำ
บ้านหลักห้า
บ้านบังกะโล
บ้านสามแยกพูคูณ
บ้านพูคูนน้อย
บ้านผาเก้งใหญ่
บ้านผาเก้งน้อย
บ้านโพนไซ
บ้านพูเลย
บ้านห้วยสะแต๊บ
เมืองเชียงเงิน
บ้านกิ๋วขามป้อม
บ้านกิ๋วไมลอ
บ้านหนองอ้น
บ้านน้ำมก
บ้านพูทาด
บ้านกิ๋วกะจำ
บ้านพูคำ
บ้านกิ๋วตะลุนลาวเทิง
ด่านเก็บเงินบ้านน้ำมิ่ง
บ้านกิ๋วหมากนาว 2
บ้านกิ๋วหมากนาว 1
บ้านโพนสะอาด (ผาแก่นชัย)
บ้านกิ๋วหญ้า
บ้านห้วยกุ๊ก
บ้านห้วยเหี้ย
บ้านเชียงเงิน
บ้านปากขัน
บ้านมูด
บ้านสวนหลวง
บ้านล่องอ้อ
บ้านโพนเชียง
เมืองหลวงพะบาง
บ้านแหน
บ้านกกงิ้ว
บ้านหลักสิบ
บ้านดอนกลาง
บ้านขัวที่ 1
บ้านนาหลวง
ไชโยถึงหลวงพระบางแล้ว 3200 กว่าโค้ง 10 เมือง 125 หมู่บ้าน

ไปลาวใต้กันเถอะ ข้อมูลประมาณนี้ครับ คลิ๊ก